Archive | Security RSS feed for this section

Kleinschalige DDoS-aanvallen leveren het grootste gevaar op

7 Jun

Hacker (bron: FreeImages.com/Jakub Krechowicz)

Kleine DDoS-aanvallen met een beperkte omvang leveren de grootste bedreiging op voor bedrijven. Dergelijke aanvallen kunnen firewalls en intrusion prevention systems (IPS) offline brengen en security professionals afleiden, terwijl de aanvallers malware installeren op systemen van het bedrijf.

Dit meldt beveiligingsbedrijf Corero Network Security in haar ‘DDoS Trends Report’. 71% van alle DDoS-aanvallen die het bedrijf in het eerste kwartaal van 2017 heeft gedetecteerd duurde minder dan 10 minuten. 80% had een capaciteit van minder dan 1 Gbps. Dit zijn dan ook de aanvallen die Corero Network Security als kleine DDoS-aanvallen omschrijft.

Nieuwe aanvalsmethoden testen

“In plaats van hun vermogen volledig prijs te geven door grootschalige, omvangrijke DDoS-aanvallen uit te voeren die een website verlammen, stelt het gebruik van korte aanvallen kwaadwillenden in staat netwerken te testen op kwetsbaarheden en het succes van nieuwe methodes te monitoren zonder gedetecteerd te worden. De meeste cloud-gebaseerde scrubbing oplossing detecteren geen DDoS-aanvallen die minder dan 10 minuten duren. De schade is hierdoor al veroorzaakt voordat de aanvallen zelfs maar gerapporteerd kan worden”, aldus Ashley Stephenson, CEO van Corero Network Security.

“Veel niet-verzadigende aanvallen die aan het begin van dit jaar zijn waargenomen kunnen dan ook onderdeel zijn van een testfase, waarin hackers experimenteren met nieuwe technieken voordat zij deze op industriële schaal inzetten.”

Gemiddeld 4,1 cyberaanvallen per dag

Gemiddeld hebben bedrijven te maken met 4,1 cyberaanvallen per dag, wat 9% meer is dan in het laatste kwartaal van 2016. Het merendeel van de aanvallen is klein in omvang en duurt slechts kort. Wel meldt Corero een toename van 55% te zien in het aantal aanvallen met een capaciteit van meer dan 10 Gbps in verhouding met Q4 2016.

Tot slot waarschuwt Stephenson voor de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die vanaf mei 2018 van kracht is. Zij waarschuwt dat kleinschalige DDoS-aanvallen aanvallers de mogelijkheid kunnen bieden bedrijfsnetwerken binnen te dringen en data te stelen. Het is volgens Stephenson dan ook noodzakelijk dat bedrijven goed inzicht hebben in hun netwerk om potentiële DDoS-aanvallen direct te detecteren en blokkeren.

Source: http://infosecuritymagazine.nl/2017/06/07/kleinschalige-ddos-aanvallen-leveren-het-grootste-gevaar-op/
Advertisements

Count upon Security

28 May

There is another special file inside NTFS that also contains a wealth of historical information about operations that occurred on the NTFS volume, the Update Sequence Number (USN) journal file named $UsnJrnl.

While the different file operations occur on disk, in a NTFS volume, the change journal keeps record of the reason behind the operation such as file creation, deletion, encryption, directory creation, deletion, etc. There is a USN change journal per volume, its turned on by default since Windows Vista, and used by applications such as the Indexing Service, File Replication Service (FRS), Remote Installation Services (RIS), and Remote Storage. Nonetheless, applications and Administrators can create, delete, and re-create change journals. The change journal file is stored in the hidden system file $Extend\$UsnJrnl. The $UsnJrnl file contains two alternate data streams (ADS). The $Max and the $J. The $Max data streams contains information about the change journal such as the maximum size. The $J data stream contains the contents of the change journal and includes information such as the date and time of the change, the reason for the change, the MFT entry, the MFT parent entry and others. This information can useful for an investigation, for example, in a scenario where the attacker is deleting files and directories while he moves inside an organization in order to hide his tracks. To obtain the change journal file you need raw access to the file system.

So, on a live system, you could check the size and status of the change journal by running the command “fsutil usn queryjournal C:” on a Windows command prompt with administrator privileges. The “fsutil” command can also be used to change the size of the journal. Fom a live system, you could also obtain the change journal file using a tool like RawCopy or ExtractUsnJrnl from Joakim Schicht. In this particular system the maximum size of the change journal is 0x2000000 bytes.

Now, let’s perform a quick exercise about obtaining the change journal file from a disk image. First, we use the “mmls” utility to see the partition table from the disk image. Then, we use “fls” from The Sleuth Kit to obtain a file and directory listing and grep for the UsnJrnl string. As you could see in the picture below the output of “fls” shows that the filesystem contains the $UsnJrnl:$Max and $UsnJrnl:$J files. We are interested in the MFT entry number which is 84621.

Next, let’s review MFT record properties for the entry number 84621 with the command “istat” from The Sleuth Kit. This MFT entry stores the NTFS metadata about the $UsnJrnl. We are interested in the attributes section, more specifically, we are looking for the identifier 128 which points to the $DATA attribute. The identifier 128-37 points to the $Max data stream which is of size 32 bytes and is resident. The identifier 128-38 points to the $J data stream which is of size 40-GBytes and sparse. Then we use the “icat” command to view the contents of the $Max data stream which can gives the maximum size of the change journal and then we also use “icat” to export the $J data stream into a file. Noteworthy, that the change journal is sparse. This means parts of the data is just zeros. However, icat from The Sleuth Kit will extract the full size of the data stream. A more efficient and faster tool would be ExtractUsnJrnl because it only extracts the actual data. The picture below illustrates the steps necessary to extract the change journal file.


Now that we exported the change journal into a file we will use the UsnJrnl2Csv utility. Once again another brilliant tool from Joakim Schicht. The tool supports USN_RECORD_V2 and USN_RECORD_V3, and makes it very easy to parse and extract information from the change journal. The output will be a CSV file. The picture below shows the tool in action. You just need to browse the change journal file you obtained and start parsing it.

This process might take some time, when finished, you will have a CSV file containing the journal records. This file be can easily imported into Excel. Then, filter based on the  reason and timestamp fields. Normally when you do such analysis you already have some sort of a lead and you have a starting point that will help uncover more leads and findings. After analyzing the change journal records we can start building a timeline of events about attacker activity.  Below picture shows a timeline of events from the change journal about malicious files that were created and deleted. These findings can then be used as indicators of compromise in order to find more compromised systems in the environment. In addition, for each file you have the MFT entry number that could be used to attempt to recover deleted files. You might have a chance of recovering data from deleted files in case the gap between the time when the file was deleted and the image was obtained is short.

The change journal contains a wealth of information that shouldn’t be overlooked. Another interesting aspect of the change journal is that allocates space and deallocates as it grows and records are not overwritten unlike the $LogFile. This means we can find old journal records in unallocated space on a NTFS volume. How to obtain those? Luckily, the tool USN Record Carver written by PoorBillionaire can carve journal records from binary data and thus recover these records .
That’s it! In this article we reviewed some introductory concepts about the NTFS change journal and how to obtain it, parse it and create a timeline of events. The techniques and tools are not new. However, they are relevant and used in today’s digital forensic analysis. Have fun!

References:

Windows Internals, Sixth Edition, Part 2 By: Mark E. Russinovich, David A. Solomon, and Alex Ionescu
File System Forensic Analysis By: Brian Carrier

Source: https://countuponsecurity.com/2017/05/25/digital-forensics-ntfs-change-journal/

New SMB Network Worm “MicroBotMassiveNet” Using 7 NSA Hacking Tools , Wannacry using only Two

21 May

A New Network Worm called “MicroBotMassiveNet” (Nick Name:EternalRocks) Discovered Recently  which is also  Performing in SMB Exploit as Wannacry .“MicroBotMassiveNet” self Replicate with the targeting network and Exploit the SMB Vulnerability.

NSA Hacking tools are the major medium for “MicroBotMassiveNet” (Nick Name:EternalRocks) to Spread and Self Replicate Across the Network by using Remote Exploitation by the Help of 7 NSA Hacking tools.

Wannacry used only 2 NSA Hacking Tools which is ETERNALBLUE for initial Compromising the target system and DOUBLEPULSAR for Replicate to across the network where Vulnerable Machine existed.

EternalRocks Properties

Initially its Reached to the Honeypot Network of Croatian Government’s CERT Security Expert Miroslav Stampar

Stages of Exploitation

According to Miroslav Stampar , in First Stage of “MicroBotMassiveNet” Malware downloads necessary .NET components from Internet, while dropping svchost.exe and taskhost.exe

svchost.exe is used to Download the component and unpacking and running Tor from https://archive.torproject.org/. once its Finished the First Stage then it will move to the second stage for Unpacking the payloads and further Exploitation.

In second stage taskhost.exe is being Downloaded from the onion website  http://ubgdgno5eswkhmpy.onion/updates/download?id=PC  and run the taskhost.exe .

it will Download after a Predefined time of 24 Hours so untill that Researcher wait for getting response from C&C Server.

After Running this Process  its contain a Zip  files  shadowbrokers.zip and Unpacking the unpack directories which is payloads/, configs,bins/ .

Extracted Shadowbrokers File

In Configuration Folder we can find the 7 NSA Hacking Tools of (ETERNALBLUE, ETERNALCHAMPION, ETERNALROMANCE and ETERNALSYNERGY, along with related programs: DOUBLEPULSAR, ARCHITOUCH and SMBTOUCH)

7 NSA hacking Tools list From Extracted Shadowbrokers File

Another Folder contains DLL of  Shellcode Payload, in the Files which has been Downloaded from shadowbrokers.zip

Once file has successfully unpacked then it will scan the  random port of 445 on the internet.

This payload push it to First stage Malware and it expects running Tor process from first stage for instructions from C&C. Researcher explained . 

Since it has performing with Many NSA hacking tools its may developed for Hidden Communications with the Victims  which controllable via C&C server commands.

EternalRocks could represent a serious threat  to PCs with defenseless SMB ports presented to the Internet, if its creator could ever choose to weaponize the worm with ransomware, a Bank trojan, RATs, or whatever else.

Source: https://gbhackers.com/new-smb-network-worm-microbotmassivenet-using-7-nsa-hacking-tools-wannacry-using-only-two/

3 Cybersecurity Practices That Small Businesses Need to Consider Now

21 May

All businesses, regardless of size, are susceptible to a cyberattack. Anyone associated with a company, from executive to customer, can be a potential target. The hacking threat is particularly dangerous to small businesses who may not have the resources to protect against an attack let alone ransomware.

Norman Guadagno, a senior marketing officer at Carbonite, has said that “almost one in five small business owners say their company has had a loss of data in the past year,” with each data hack costing anything ranging $100,000 to $400,000. It, therefore, pays to understand cybersecurity to better protect you and your business.

Ransomeware Risks

Ransomware attacks can be especially devastating for small business owners. When hackers seize your data, encrypt it, and demand money in exchange for the key to unlock that data, you are truly at the mercy of the criminals.

Given that smaller businesses are likely to have weaker protection than larger ones, it is important that adequate steps are taken to properly secure your information. Ensure that software and hardware is up to date and change passwords often.

Cloud-Based Security

Using some sort of central data vault is a popular solution for business security. There are a great many companies which provide this service, from the large Nokia Networks to smaller bespoke groups.

The advantage of this approach is that you will have access to the cyber expertise of the vault company while also possessing a significant degree of control over the cloud system you will be using. The disadvantage is that adopting this approach does not make your company immune to hackers since there are points of attack either at the vault company or at your own. But you are at least in expert hands.

Biometric Security

Smartphones are already using thumbprints for user identification purposes, but 2017 promises to deliver even more advancements along these lines. Biometric systems will be able to analyze and evaluate every part of your company’s security features. Touch pads will have sensors able to identify a user from their computer habits like typing speed and even online browsing taste.

The Internet of Things (IoT) is such that security measures are under increasing scrutiny as multiple devices, over ever-expanding distances, can be linked together. This facilitates speedier data sharing and storage as the hardware (and the businesses using the hardware) becomes more familiar to users. But it also means that device-level security must be effective if it is to minimize the risk of an effective cyber attack – multiple-factor authentication is needed.

Increased Automation Assists Security Staff

Biometrics, the cloud, and the increasing prevalence of the IoT are signposting an expanding role for automation in cybersecurity. When the smart systems already mentioned combined with the human element of a security process, a strong deterrent against criminals can be created. Automated technology constantly reviews your protection arrangements, looking for possible gaps and plugging them. The use of these systems complements the work of your staff and safeguards your business against all but the most determined attackers.

Cybersecurity is evolving as it tries to keep pace with increasingly sophisticated hack attacks. This is why it is important to secure your business effectively by taking expert advice. The cost to businesses of cyberattacks is already monumental, and it is growing. Consumers are also becoming more aware of the dangers of computer crime and they will often take their custom to those businesses which take data security seriously. Being small is no excuse for businesses – they must pay heed to industry advice and ensure that they are properly protected against cybercrime in 2017.

Source: https://ytd2525.wordpress.com/wp-admin/post-new.php

IoT: New Paradigm for Connected Government

9 May

The Internet of Things (IoT) is an uninterrupted connected network of embedded objects/ devices with identifiers without any human intervention using standard and communication protocol.  It provides encryption, authorization and identification with different device protocols like MQTT, STOMP or AMQP to securely move data from one network to another. IoT in connected Government helps to deliver better citizen services and provides transparency. It improves the employee productivity and cost savings. It helps in delivering contextual and personalized service to citizens and enhances the security and improves the quality of life. With secure and accessible information government business makes more efficient, data driven, changing the lives of citizens for the better. IoT focused Connected Government solution helps in rapidly developing preventive and predictive analytics. It also helps in optimizing the business processes and prebuilt integrations across multiple departmental applications. In summary, this opens up the new opportunities for government to share information, innovate, make more informed decisions and extend the scope of machine and human interaction.

Introduction
The Internet of Things (IoT) is a seamless connected system of embedded sensors/devices in which communication is done using standard and interoperable communication protocols without human intervention.

The vision of any Connected Government in the digital era is “To develop connected and intelligent IoT based systems to contribute to government’s economy, improving citizen satisfaction, safe society, environment sustainability, city management and global need.”

IoT has data feeds from various sources like cameras, weather and environmental sensors, traffic signals, parking zones, shared video surveillance service.  The processing of this data leads to better government – IoT agency coordination and the development of better services to citizens.

Market Research predicts that, by 2020, up to 30 billion devices with unique IP addresses are connected to the Internet [1]. Also, “Internet of Everything” has an economic impact of more than $14 trillion by 2020 [2].  By 2020, the “Internet of Things” is powered by a trillion sensors [3]. In 2019, the “Internet of Things” device market is double the size of the smartphone, PC, tablet, connected car, and the wearable market combined [4]. By 2020, component costs will have to come down to the point that connectivity will become a standard feature even for processors costing less than $1 [5].

This article articulates the drivers for connected government using IoT and its objectives. It also describes various scenarios in which IoT used across departments in connected government.

IoT Challenges Today
The trend in government seems to be IoT on an agency-by-agency basis leading to different policies, strategies, standards and subsequent analysis and use of data. There are number of challenges preventing the adoption of IoT in governments. The main challenges are:

 • Complexity: Lack of funding, skills and usage of digital technologies, culture and strategic leadership commitment are the challenges today.
 • Data Management: In Government, there is a need for managing huge volumes of data related to government departments, citizens, land and GIS. This data needs to be encrypted and secured. To maintain the data privacy and data integrity is a big challenge.
 • Connectivity: IoT devices require good network connectivity to deliver the data payload and continuous streaming of unstructured data. Example being the Patient medical records, rainfall reports, disaster information etc.  Having a network connectivity continuously is a challenge.
 • Security: Moving the information back and forth between departments, citizens and third parties in a secure mode is the basic requirement in Government as IoT introduces new risks and vulnerabilities. This leaves users exposed to various kinds of threats.
 • Interoperability: This requires not only the systems be networked together, but also that data from each system has to be interoperable. Majority of the cases, IoT is fragmented and lacks in interoperability due to different OEMs, OS, Versions, Connecters and Protocols.
 • Risk and Privacy: Devices sometimes gather and provides personal data without the user’s active participation or approval. Sometimes gathers very private information about individuals based on indirect interactions violating the privacy policies.
 • Integration: Need to design an integration platform that can connect any application, service, data or device with the government eco system. Having a solution that comprises of an integrated “all-in-one” platform which provides the device connectivity, event analytics, and enterprise connectivity capabilities is a big challenge.
 • Regulatory and Compliance – Adoption of regulations by an IoT agencies is a challenge.
 • Governance: One of the major concerns across government agencies is the lack of big picture or an integrated view of the IoT implementation. It has been pushed by various departments in a silo-ed fashion.  Also, government leaders lack a complete understanding of IoT technology and its potential benefits.

IoT: Drivers for Connected Government
IoT can increase value by both collecting better information about how effectively government servants, programs, and policies are addressing challenges as well as helping government to deliver citizen-centric services based on real-time and situation-specific conditions. The various stakeholders that are leveraging IoT in connected government are depicted below,

 

Information Flow in an IoT Scenario
The Information flow in Government using IoT has five stages (5C) : Collection, Communication, Consolidation, Conclusion and Choice.

 1. Collection: Sensors/devices collect data on the physical environment-for example, measuring things such as air temperature, location, or device status. Sensors passively measure or capture information with no human intervention.
 2. Communication: Devices share the information with other devices or with a centralized platform. Data is seamlessly transmitted among objects or from objects to a central repository.
 3. Consolidation: The information from multiple sources are captured and combined at one point. Data is aggregated as a devices communicate with each other. Rules determine the quality and importance of data standards.
 4. Conclusion: Analytical tools help detect patterns that signal a need for action, or anomalies that require further investigation.
 5. Choice: Insights derived from analysis either initiate an action or frame a choice for the user. Real time signals make the insights actionable, either presenting choices without emotional bias or directly initiating the action.

Figure 2: IoT Information Flow

Role of IoT in Connected Government
The following section highlights the various government domains and typical use cases in the connected government.

Figure 3: IoT Usage in Connected Government

a. Health
IoT-based applications/systems of the healthcare enhance the traditional technology used today. These devices helps in increasing the accuracy of the medical data that was collected from large set of devices connected to various applications and systems. It also helps in gathering data to improve the precision of medical care which is delivered through sophisticated integrated healthcare systems.

IoT devices give direct, 24/7 X 365 access to the patient in a less intrusive way than other options. IoT based analytics and automation allows the providers to access the patient reports prior to their arrival to hospital. It improves responsiveness in emergency healthcare.

IoT-driven systems are used for continuous monitoring of patients status.  These monitoring systems employ sensors to collect physiological information that is analyzed and stored on the cloud. This information is accessed by Doctors for further analysis and review. This way, it provides continuous automated flow of information. It helps in improving the quality of care through altering system.

Patient’s health data is captured using various sensors and are analyzed and sent to the medical professional for proper medical assistance remotely.

b. Education
IoT customizes and enhances education by allowing optimization of all content and forms of delivery. It reduces costs and labor of education through automation of common tasks outside of the actual education process.

IoT technology improves the quality of education, professional development, and facility management.  The key areas in which IoT helps are,

 • Student Tracking, IoT facilitates the customization of education to give every student access to what they need. Each student can control experience and participate in instructional design. The student utilizes the system, and performance data primarily shapes their design. This delivers highly effective education while reducing costs.
 • Instructor Tracking, IoT provides instructors with easy access to powerful educational tools. Educators can use IoT to perform as a one-on-one instructor providing specific instructional designs for each student.
 • Facility monitoring and maintenance, The application of technology improves the professional development of educators
 • Data from other facilities, IoT also enhances the knowledge base used to devise education standards and practices. IoT introduces large high quality, real-world datasets into the foundation of educational design.

c. Construction
IoT enabled devices/sensors are used for automatic monitoring of public sector buildings and facilities or large infrastructure. They are used for managing the energy levels of air conditioning, electricity usage. Examples being lights or air conditioners ON in empty rooms results into revenue loss.

d. Transport
IoT’s can be used across transport systems such as traffic control, parking etc. They provide improved communication, control and data distribution.

The IoT based sensor information obtained from street cameras, motion sensors and officers on patrol are used to evaluate the traffic patterns of the crowded areas. Commuters will be informed of the best possible routes to take, using information from real-time traffic sensor data, to avoid being stuck in traffic jams.

e. Smart City
IoT simplifies examining various factors such as population growth, zoning, mapping, water supply, transportation patterns, food supply, social services, and land use. It supports cities through its implementation in major services and infrastructure such as transportation and healthcare. It also manages other areas like water control, waste management, and emergency management. Its real-time and detailed information facilitate prompt decisions in emergency management.  IoT can automate motor vehicle services for testing, permits, and licensing.

f. Power
IoT simplifies the process of energy monitoring and management while maintaining a low cost and high level of precision. IoT based solutions are used for efficient and smart utilization of energy. They are used in Smart grid, Smart meter solution implementations.

Energy system reliability is achieved through IoT based analytics system. It helps in preventing system overloading or throttling and also detects threats to system performance and stability, which protects against losses such as downtime, damaged equipment, and injuries.

g. Agriculture
IoT minimizes the human intervention in farming function, farming analysis and monitoring. IoT based systems detect changes to crops, soil environment etc.

IoT in agriculture contribute to,

 • Crop monitoring: Sensors can be used to monitor crops and the health of plants using the data collected. Sensors can also be used for early monitoring of pests and disease.
 • Food safety: The entire supply chain, the Farm, logistics and retails, are all becoming connected. Farm products can be connected with RFID tags, increasing customer confidence.
 • Climate monitoring: Sensors can be used to monitor temperature, humidity, light intensity and soil moisture. These data can be sent to the central system to trigger alerts and automate water, air and crop control.
 • Logistics monitoring: Location based sensors can be used to track vegetables and other Farm products during transport and storage. This enhances scheduling and automates the supply chain.
 • Livestock farming monitoring: The monitoring of Farm animals can be monitored via sensors to detect potential signs of disease. The data can be analysed from the central system and relevant information can be sent to the farmers.

Conclusion
There are many opportunities for the government to use the IoT to make government services more efficient. IoT cannot be analyzed or implemented properly without collaborative efforts between Industry, Government and Agencies. Government and Agencies need to work together to build a consistent set of standards that everyone can follow.

Connected Government solutions using IoT is used in the domain front:

 • Public Safety departments to leverage IoT for the protection of citizens. One method is through using video images and sensors to provide predictive analysis, so that government can provide security to citizen gathering during parades or inaugural events.
 • Healthcare front, advanced analytics of IoT delivers better and granular care of patients. Real time access of patient’s reports, monitoring of patients health status improves the emergency healthcare.
 • IoT helps in content delivery, monitoring of the students, faculty and improving the quality of education and professional development in Education domain.
 • In energy sector, IoT allows variety of energy controls and monitoring functions. It simplifies the process of energy monitoring and management while maintaining low cost and high level of precision. It helps in preventing system overloading, improving performance of the system and stability.
 • IoT strategy is being utilized in the agricultural industry in terms of productivity, pest control, water conservation and continuous production based on improved technology and methods.

In the technology front:

 • IOT connects billions of devices and sensors to create new and innovative applications. In order to support these applications, a reliable, elastic and agile platform is essential. Cloud computing is one of the enabling platforms to support IOT.
 • Connected Government solution can manage the large number of devices and volume of data emitted with IoT. This large volume of new information generated by IoT allows a new collaboration between government, industry and citizens. It helps in rapidly developing IoT focused preventive and predictive analytics.
 • Optimizing the business processes with process automation and prebuilt integrations across multiple departmental applications. This opens up the new opportunities for government to share information, innovate, save lives, make more informed decisions, and actually extend the scope of machine and human interaction.

References

 1. Gartner Says It’s the Beginning of a New Era: The Digital Industrial Economy.” Gartner.
 2. Embracing the Internet of Everything to Capture your share of $14.4 trillion.” Cisco.
 3. With a Trillion Sensors, the Internet of Things Would Be the “Biggest Business in the History of Electronics.” Motherboard.
 4. The ‘Internet of Things’ Will Be The World’s Most Massive Device Market And Save Companies Billions of Dollars.” Business Insider.
 5. Facts and Forecasts: Billions of Things, Trillions of Dollars. Siemens.

Source: http://iotbootcamp.sys-con.com/node/4074527

IoT, encryption, and AI lead top security trends for 2017

28 Apr

The Internet of Things (IoT), encryption, and artificial intelligence (AI) top the list of cybersecurity trends that vendors are trying to help enterprises address, according to a Forrester report released Wednesday.

As more and more breaches hit headlines, CXOs can find a flood of new cybersecurity startups and solutions on the market. More than 600 exhibitors attended RSA 2017—up 56% from 2014, Forrester noted, with a waiting list rumored to be several hundred vendors long. And more than 300 of these companies self-identify as data security solutions, up 50% from just a year ago.

“You realize that finding the optimal security solution for your organization is becoming more and more challenging,” the report stated.

In the report, titled The Top Security Technology Trends To Watch, 2017, Forrester examined the 14 most important cybersecurity trends of 2017, based on the team’s observations from the 2017 RSA Conference. Here are the top five security challenges facing enterprises this year, and advice for how to mitigate them.

 1. IoT-specific security products are emerging, but challenges remain

The adoption of consumer and enterprise IoT devices and applications continues to grow, along with concerns that these tools can increase an enterprise’s attack surface, Forrester said. The Mirai botnet attacks of October 2016 raised awareness about the need to protect IoT devices, and many vendors at RSA used this as an example of the threats facing businesses. While a growing number of companies claim to address these threats, the market is still underdeveloped, and IoT security will require people and policies as much as technological solutions, Forrester stated.

The Internet of Things (IoT), encryption, and artificial intelligence (AI) top the list of cybersecurity trends that vendors are trying to help enterprises address, according to a Forrester report released Wednesday.

As more and more breaches hit headlines, CXOs can find a flood of new cybersecurity startups and solutions on the market. More than 600 exhibitors attended RSA 2017—up 56% from 2014, Forrester noted, with a waiting list rumored to be several hundred vendors long. And more than 300 of these companies self-identify as data security solutions, up 50% from just a year ago.

“You realize that finding the optimal security solution for your organization is becoming more and more challenging,” the report stated.

In the report, titled The Top Security Technology Trends To Watch, 2017, Forrester examined the 14 most important cybersecurity trends of 2017, based on the team’s observations from the 2017 RSA Conference. Here are the top five security challenges facing enterprises this year, and advice for how to mitigate them.

1. IoT-specific security products are emerging, but challenges remain

The adoption of consumer and enterprise IoT devices and applications continues to grow, along with concerns that these tools can increase an enterprise’s attack surface, Forrester said. The Mirai botnet attacks of October 2016 raised awareness about the need to protect IoT devices, and many vendors at RSA used this as an example of the threats facing businesses. While a growing number of companies claim to address these threats, the market is still underdeveloped, and IoT security will require people and policies as much as technological solutions, Forrester stated.

“[Security and risk] pros need to be a part of the IoT initiative and extend security processes to encompass these IoT changes,” the report stated. “For tools, seek solutions that can inventory IoT devices and provide full visibility into the network traffic operating in the environment.”

2. Encryption of data in use becomes practical

Encryption of data at rest and in transit has become easier to implement in recent years, and is key for protecting sensitive data generated by IoT devices. However, many security professionals struggle to overcome encryption challenges such as classification and key management.

Enterprises should consider homomorphic encryption, a system that allows you to keep data encrypted as you query, process, and analyze it. Forrester offers the example of a retailer who could use this method to encrypt a customer’s credit card number, and keep it to use for future transactions without fear, because it would never need to be decrypted.
istock-622184706-1.jpg
Image: iStockphoto/HYWARDS

3. Threat intelligence vendors clarify and target their services

A strong threat intelligence partner can help organizations avoid attacks and adjust security policies to address vulnerabilities. However, it can be difficult to cut through the marketing jargon used by these vendors to determine the value of the solution. At RSA 2017, Forrester noted that vendors are trying to improve their messaging to help customers distinguish between services. For example, companies including Digital Shadows, RiskIQ, and ZeroFOX have embraced the concept of “digital risk monitoring” as a complementary category to the massive “threat intelligence” market.

“This trend of vendors using more targeted, specific messaging to articulate their capabilities and value is in turn helping customers avoid selection frustrations and develop more comprehensive, and less redundant, capabilities,” the report stated. To find the best solution for your enterprise, you can start by developing a cybersecurity strategy based on your vertical, size, maturity, and other factors, so you can better assess what vendors offer and if they can meet your needs.

4. Implicit and behavioral authentication solutions help fight cyberattacks

A recent Forrester survey found that, of firms that experienced at least one breach from an external threat actor, 37% reported that stolen credentials were used as a means of attack. “Using password-based, legacy authentication methods is not only insecure and damaging to the employee experience, but it also places a heavy administrative burden (especially in large organizations) on S&R professionals,” the report stated.

Vendors have responded: Identity and access management solutions are incorporating a number of data sources, such as network forensic information, security analytics data, user store logs, and shared hacked account information, into their IAM policy enforcement solutions. Forrester also found that authentication solutions using things like device location, sensor data, and mouse and touchscreen movement to determine normal baseline behavior for users and devices, which are then used to detect anomalies.

Forrester recommends verifying vendors’ claims about automatic behavioral profile building, and asking the following questions:

 • Does the solution really detect behavioral anomalies?
 • Does the solution provide true interception and policy enforcement features?
 • Does the solution integrate with existing SIM and incident management solutions in the SOC?
 • How does the solution affect employee experience?

5. Algorithm wars heat up

Vendors at RSA 2017 latched onto terms such as machine learning, security analytics, and artificial intelligence (AI) to solve enterprise security problems, Forrester noted. While these areas hold great promise, “current vendor product capabilities in these areas vary greatly,” the report stated. Therefore, it’s imperative for tech leaders to verify that vendor capabilities match their marketing messaging, to make sure that the solution you purchase can actually deliver results, Forrester said.

While machine learning and AI do have roles to play in security, they are not a silver bullet, Forrester noted. Security professionals should focus instead on finding vendors that solve problems you are dealing with, and have referenceable customers in your industry.

Source: http://globalbigdataconference.com/news/140973/iot-encryption-and-ai-lead-top-security-trends-for-2017.html

EU Privacy Rules Can Cloud Your IoT Future

24 Feb

When technology companies and communication service providers gather together at the Mobile World Congress (MWC) next week in Barcelona, don’t expect the latest bells-and-whistles of smartphones to stir much industry debate.

Smartphones are maturing.

In contrast, the Internet of Things (IoT) will still be hot. Fueling IoT’s continued momentum is the emergence of fully standardized NB-IoT, a new narrowband radio technology.

However, the market has passed its initial euphoria — when many tech companies and service providers foresaw a brave new world of everything connected to the Internet.

In reality, not everything needs an Internet connection, and not every piece of data – generated by an IoT device – needs a Cloud visit for processing, noted Sami Nassar, vice president of Cybersecurity at NXP Semiconductors, in a recent phone interview with EE Times.

For certain devices such as connected cars, “latency is a killer,” and “security in connectivity is paramount,” he explained. As the IoT market moves to its next phase, “bolting security on top of the Internet type of architecture” won’t be just acceptable, he added.

Looming large for the MWC crowd this year are two unresolved issues: the security and privacy of connected devices, according to Nassar.

GDPR’s Impact on IoT

Whether a connected vehicle, a smart meter or a wearable device, IoT devices are poised to be directly affected by the new General Data Protection Regulation (GDPR), scheduled to take effect in just two years – May 25, 2018.

Companies violating these EU privacy regulations could face penalties of up to 4% of their worldwide revenue (or up to 20 million euros).

In the United States, where many consumers willingly trade their private data for free goods and services, privacy protection might seem an antiquated concept.

Not so in Europe.

There are some basic facts about the GDPR every IoT designer should know.

If you think GDPR is just a European “directive,” you’re mistaken. This is a “regulation” that can take effect without requiring each national government in Europe to pass the enabling legislation.

If you believe GDPR applies to only European companies? Wrong again. The regulation also applies to organizations based outside the EU if they process the personal data of EU residents.

Lastly, if you suspect that GDPR will only affect big data processing companies such as Google, Facebook, Microsoft and Amazon, you’re misled. You aren’t off the hook. Big data processors will be be initially affected first in the “phase one,” said Nassar. Expect “phase two” [of GDPR enforcement] to come down on IoT devices, he added.

EU's GDPR -- a long time in the making (Source: DLA Piper)
Click here for larger image

EU’s GDPR — a long time in the making (Source: DLA Piper)
Click here for larger image

Of course, U.S. consumers are not entirely oblivious to their privacy rights. One reminder was the recent case brought against Vizio. Internet-connected Vizio TV sets were found to be automatically tracking what consumers were watching and transmitting the data to its servers. Consumers didn’t know their TVs were spying on them. When they found out, many objected.

The case against Vizio resulted in a $1.5 million payment to the FTC and an additional civil penalty in New Jersey for a total of $2.2 million.

Although this was seemingly a big victory for consumer rights in the U.S., the penalty could have been a much bigger in Europe. Before the acquisition by LeEco was announced last summer, Vizio had a revenue of $2.9 billion in the year ended in Dec. 2015.

Unlike in the United States where each industry applies and handles violation of privacy rules differently, the EU’s GDPR are sweeping regulations enforced with all industries. A violators like Vizio could have faced much heftier penalty.

What to consider before designing IoT devices
If you design an IoT device, which features and designs must you review and assess to ensure that you are not violating the GDPR?

When we posed the question to DLA Piper, a multinational law firm, its partner Giulio Coraggio told EE Times, “All the aspects of a device that imply the processing of personal data would be relevant.”

Antoon Dierick, lead lawyer at DLA Piper, based in Brussels, added that it’s “important to note that many (if not all) categories of data generated by IoT devices should be considered personal data, given the fact that (a) the device is linked to the user, and (b) is often connected to other personal devices, appliances, apps, etc.” He said, “A good example is a smart electricity meter: the energy data, data concerning the use of the meter, etc. are all considered personal data.”

In particular, as Coraggio noted, the GDPR applies to “the profiling of data, the modalities of usage, the storage period, the security measures implemented, the sharing of data with third parties and others.”

It’s high time now for IoT device designers to “think through” the data their IoT device is collecting and ask if it’s worth that much, said NXP’s Nassar. “Think about privacy by design.”

 

Why does EU's GDPR matter to IoT technologies? (Source: DLA Piper)

Why does EU’s GDPR matter to IoT technologies? (Source: DLA Piper)

Dierick added that the privacy-by-design principle would “require the manufacturer to market devices which are privacy-friendly by default. This latter aspect will be of high importance for all actors in the IoT value chain.”

Other privacy-by-design principles include: being proactive not reactive, privacy embedded into design, full lifecycle of protection for privacy and security, and being transparent with respect to user privacy (keep it user-centric). After all, the goal of the GDPR is for consumers to control their own data, Nassar concluded.

Unlike big data guys who may find it easy to sign up consumers as long as they offer them what they want in exchange, the story of privacy protection for IoT devices will be different, Nassar cautioned. Consumers are actually paying for an IoT device and the cost of services associated with it. “Enforcement of GDPR will be much tougher on IoT, and consumers will take privacy protection much more seriously,” noted Nassar.

NXP on security, privacy
NXP is positioning itself as a premier chip vendor offering security and privacy solutions for a range of IoT devices.

Many GDPR compliance issues revolve around privacy policies that must be designed into IoT devices and services. To protect privacy, it’s critical for IoT device designers to consider specific implementations related to storage, transfer and processing of data.

NXP’s Nassar explained that one basic principle behind the GDPR is to “disassociate identity from authenticity.” Biometric information in fingerprints, for example, is critical to authenticate the owner of the connected device, but data collected from the device should be processed without linking it to the owner.

Storing secrets — securely
To that end, IoT device designers should ensure that their devices can separately store private or sensitive information — such as biometric templates — from other information left inside the connected device, said Nassar.

At MWC, NXP is rolling out a new embedded Secure Element and NFC solution dubbed PN80T.

PN80T is the first 40nm secure element “to be in mass production and is designed to ease development and implementation of an extended range of secure applications for any platform” including smartphones, wearables to the Internet of Things (IoT), the company explained. Charles Dach, vice president and general manager of mobile transactions at NXP, noted that the PN80T, which is built on the success of NFC applications such as mobile payment and transit, “can be implemented in a range of new security applications that are unrelated to NFC usages.”

In short, NXP is positioning the PN80T as a chip crucial to hardware security for storing secrets.

Key priorities for the framers of the GDPR include secure storage of keys (in tamper resistant HW), individual device identity, secure user identities that respecting a user’s privacy settings, and secure communication channels.

Noting that the PN80T is capable of meeting“security and privacy by design” demands, NXP’s Dach said, “Once you can architect a path to security and isolate it, designing the rest of the platform can move faster.”

Separately, NXP is scheduled to join an MWC panel entitled a “GDPR and the Internet of Things: Protecting the Identity, ‘I’ in the IoT” next week. Others on the panel include representatives from the European Commission, Deutsche Telecom, Qualcomm, an Amsterdam-based law firm called Arthur’s Legal Legal and an advocacy group, Access Now.

Source: http://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1331386&

 

 

Building the IoT – Connectivity and Security

25 Jul

Short-range wireless networking, for instance, is another major IoT building block that needs work. It is used in local networks, such as:

and more.With the latest versions of Bluetooth and Zigbee, both protocols can now transport an IP packet, allowing, as IDC represents it, a uniquely identifiable endpoint. A gateway/hub/concentrator is still required to move from the short-range wireless domain to the internet domain. For example, with Bluetooth, a smartphone or tablet can be this gateway.

The main R&D efforts for local area networking are focused on radio hardware and power consumption so that we can avoid needing a power cable or batteries for wireless devices, network topologies and software stacks. 6LoWPAN and its latest evolution under Google’s direction, Thread, are pushing the limits in this area. Because consumers have become accustomed to regularly changing their technology, such as updating their computers and smartphones every few years, the consumer market is a good laboratory for this development.

There is also a need for long-range wireless networking in the IoT to mature. Connectivity for things relies on existing IP networks. For mobile IoT devices and difficult-to-reach areas, IP networking is mainly achieved via cellular systems. However, there are multiple locations where there is no cellular coverage. Further, although cellular is effective, it becomes too expensive as the number of end-devices starts reaching a large number. A user can pay for a single data plan (the use of cellular modems in cars to provide Wi-Fi, for example), but that cost rapidly becomes prohibitive when operating a large fleet.

For end-devices without a stable power supply—such as in farming applications or pipeline monitoring and control—the use of cellular is also not a good option. A cellular modem is fairly power-hungry.

Accordingly, we are beginning to see new contenders for IoT device traffic in long-range wireless connections. A new class of wireless, called low-power wide-area networks (LPWAN), has begun to emerge. Whereas previously you could choose low power with limited distance (802.15.4), or greater distance with high power, LPWAN provide a good compromise: battery-powered operation with distances up to 30KM.

There are a number of competing technologies for LPWAN, but two approaches are of particular significance are LoRa and SIGFOX.

LoRa provides an open specification for the protocol, and most importantly, an open business model. The latter means that anyone can build a LoRa network—from an individual or a private company to a network operator.

SIGFOX is an ultra-narrowband technology. It requires an inexpensive endpoint radio and a more sophisticated base station to manage the network. Telecommunication operators usually carry the largest amount of data; usually high frequencies (such as 5G), whereas SIGFOX intends to do the opposite by using the lower frequencies. SIGFOX advertises that its messages can travel up to 1,000 kilometers (620 miles), and each base station can handle up to 1 million objects, consuming 1/1000th the energy of a standard cellular system. SIGFOX communication tends to be better if it’s headed up from the endpoint to the base station, because the receive sensitivity on the endpoint is not as good as the expensive base station. It has bidirectional functionality, but its capacity going from the base station back to the endpoint is constrained, and you’ll have less link budget going down than going up.

SIGFOX and LoRa have been competitors in the LPWAN space for several years. Yet even with different business models and technologies, SIGFOX and LoRa have the same end-goal: to be adopted for IoT deployments over both city and nationwide LPWAN. For the IoT, LPWAN solves the connectivity problem for simple coverage of complete buildings, campuses or cities without the need for complex mesh or densely populated star networks.

The advantage of LPWAN is well-understood by the cellular operators; so well, in fact, that Nokia, Ericsson and Intel are collaborating on narrowband-LTE (NB-LTE). They argue it is the best path forward for using LTE to power IoT devices. NB-LTE represents an optimized variant of LTE. According to them, it is well-suited for the IoT market segment because it is cheap to deploy, easy to use and delivers strong power efficiency. The three partners face an array of competing interests supporting alternative technologies. Those include Huawei and other companies supporting the existing narrowband cellular IoT proposal.

These technologies are part of the solution to solve some of the cloud-centric network challenges. It is happening, but we can’t say this is mainstream technology today.

Internet concerns

Beyond the issue of wireless connectivity to the internet lie questions about the internet itself. There is no doubt that IoT devices use the Internet Protocol (IP). The IPSO Alliance was founded in 2008 to promote IP adoption. Last year, the Alliance publicly declared that the use of IP in IoT devices was now well understood by all industries. The question now is, “How to best use IP?”

For example, is the current IP networking topology and hierarchy the right one to meet IoT requirements? When we start thinking of using gateways/hubs/concentrators in a network, it also raises the question of network equipment usage and data processing locations. Does it make sense to take the data from the end-points and send it all the way to a back-end system (cloud), or would some local processing offer a better system design?

Global-industry thinking right now is that distributed processing is a better solution, but the internet was not built that way. The predicted sheer breadth and scale of IoT systems requires collaboration at a number of levels, including hardware, software across edge and cloud, plus the protocols and data model standards that enable all of the “things” to communicate and interoperate. The world networking experts know that the current infrastructure made up of constrained devices and networks simply can’t keep up with the volume of data traffic created by IoT devices, nor can it meet the low-latency response times demanded by some systems. Given the predicted IoT growth, this problem will only get worse.

In his article, The IoT Needs Fog Computing, Angelo Corsaro, chief technology officer ofPrismtech, makes many good points about why the internet as we know it today is not adequate. He states that it must change from cloud to fog to support the new IoT networking, data storage and data processing requirements.

The main challenges of the existing cloud-centric network for broad IoT application are:

 • Connectivity (one connection for each device)
 • Bandwidth (high number of devices will exceed number of humans communicating)
 • Latency (the reaction time must be compatible with the dynamics of the physical entity or process with which the application interacts)
 • Cost (for an system owner, the cost of each connection multiplied by the number of devices can sour the ROI on a system)

These issues led to the creation of the OpenFog Consortium (OFC). OFC was created to define a composability architecture and approach to fog/edge/distributed computing, including creating a reference design that delivers interoperability close to the end-devices. OFC’s efforts will define an architecture of distributed computing, network, storage, control, and resources that will support intelligence at the edge of IoT, including autonomous and self-aware machines, things, devices, and smart objects. OFC is one more example that an important building block to achieve a scalable IoT is under development. This supports Gartner’s belief that the IoT will take five to 10 years to achieve mainstream adoption.

Yet the majority of media coverage about the IoT is still very cloud-centric, sharing the IT viewpoint. In my opinion, IT-driven cloud initiatives make one significant mistake. For many of the IoT building blocks, IT is trying to push its technologies to the other end of the spectrum—the devices. Applying IT know-how to embedded devices requires more hardware and software, which currently inflates the cost of IoT devices. For the IoT to become a reality, the edge device unit cost needs to be a lot lower than what we can achieve today. If we try to apply IT technologies and processes to OT devices, we are missing the point.

IT assumes large processors with lots of storage and memory. The programming languages and other software technologies of IT rely on the availability of these resources. Applying the IT cost infrastructure to OT devices is not the right approach. More development is required not only in hardware, but in system management. Managing a network of thousands or millions of computing devices is a significant challenge.

Securing the IoT

The existing internet architecture compounds another impediment to IoT growth: security. Not a single day goes by that I don’t read an article about IoT security requirements. The industry is still analyzing what it means. We understand IT security, but IT is just a part of the IoT. The IoT brings new challenges, especially in terms of networking architecture and device variety.

For example, recent studies are demonstrating that device-to-device interaction complexity doesn’t scale when we include security. With a highly diverse vendor community, it is clear the IoT requires interoperability. We also understand that device trust, which includes device authentication and attestation, is essential to securing the IoT. But device manufacturer-issued attestation keys compromise user privacy. Proprietary solutions may exist for third-party attestation, but again, they do not scale. Security in an IoT system must start with the end-device. The device must have an immutable identity.

Unfortunately, today this situation does not have an answer. Some chip vendors do have solutions for it. However, they are proprietary solutions, which means the software running on the device must be customized for each silicon vendor.

Security in a closed proprietary system is achievable, especially as the attack surface is smaller. As soon as we open the systems to public networking technologies, however, and are looking at the exponential gain of data correlation from multiple sources, security becomes a combinatory problem that will not soon be solved. With semantic interoperability and application layer protocol interoperability required to exchange data between systems, translation gateways introduce trusted third parties and new/different data model/serialization formats that further complicate the combined systems’ complexity.

The IT realm has had the benefit of running on Intel or similar architectures, and having Windows or Linux as the main operating system. In the embedded realm there is no such thing as a common architecture (other than the core—which, most of the time, is ARM—but the peripherals are all different, even within the same silicon vendor product portfolio). There are also a number of real-time operating systems (RTOS) for the microcontrollers and microprocessors used in embedded systems, from open-source ones to commercial RTOS. To lower embedded systems cost and achieve economies of scale, the industry will need to standardize the hardware and software used. Otherwise, development and production costs of the “things” will remain high, and jeopardize reaching the predicted billions of devices.

Fortunately, the technology community has identified several IoT design patterns. A design pattern is a general reusable solution to a commonly occurring problem. While not a finished design that can be transformed directly into hardware or code, a design pattern is a description or template for how to solve a problem that can be used in many different situations.

These IoT design patterns are described in IETF RFC 7452 and in a recent Internet Society IoT white paper. In general, we recognize five classes of patterns:

 • Device-to-Device
 • Device-to-Cloud
 • Gateway
 • Back-end Data Portability
 • IP-based Device-to-Device

Security solutions for each of these design patterns are under development. But considerable work remains.

Finally, all of this work leads to data privacy, which, unfortunately, is not only a technical question, but also a legal one. Who owns the data, and what can the owner do with it? Can it be sold? Can it be made public?

As you can see, there are years of work ahead of us before we can provide solutions to these security questions. But the questions are being asked and, according to the saying, asking the question is already 50% of the answer!

Conclusion

My goal here is not to discourage anyone from developing and deploying an IoT system—quite the contrary, in fact. The building blocks to develop IoT systems exist. These blocks may be too expensive, too bulky, may not achieve an acceptable performance level, and may not be secured, but they exist.

Our position today is similar to that at the beginning of the automobile era. The first cars did not move that fast, and had myriad security issues! A century later, we are contemplating the advent of the self-driving car. For IoT, it will not take a century. As noted before, Gartner believes IoT will take five to ten years to reach mainstream adoption. I agree, and I am personally contributing and putting in the effort to develop some of the parts required to achieve this goal.

Many questions remain. About 10 years ago, the industry was asking if the IP was the right networking technology to use. Today it is clear. IP is a must. The question now is, “How do we use it”? Another question we begin to hear frequently is, “What is the RoI (return on investment) of the IoT”? What are the costs and revenue (or cost savings) that such technology can bring? Such questions will need solid answers before the IoT can really take off.

Challenges also abound. When designing your system, you may find limitations in the sensors/actuators, processors, networking technologies, storage, data processing, and analytics that your design needs. The IoT is not possible without software, and where there is software, there are bug fixes and feature enhancements. To achieve software upgradability, the systems need to be designed to allow for this functionality. The system hardware and operation costs may be higher to attain planned system life.

All that said, it is possible to develop and deploy an IoT system today. And as new technologies are introduced, more and more system concepts can have a positive RoI. Good examples of such systems include fleet management and many consumer initiatives. The IoT is composed of many moving parts, many of which have current major R&D programs. In the coming years, we will see great improvements in many sectors.

The real challenge for the IoT to materialize, then, is not technologies. They exist. The challenge is for their combined costs and performance to reach the level needed to enable the deployment of the forecasted billions of IoT devices.

Source: http://www.edn.com/electronics-blogs/eye-on-iot-/4442411/Building-the-IoT—Connectivity-and-Security

Is someone watching you online? The security risks of the Internet of Things

21 Mar

The range and number of “things” connected to the internet is truly astounding, including security cameras, ovens, alarm systems, baby monitors and cars. They’re are all going online, so they can be remotely monitored and controlled over the internet.

Internet of Things (IoT) devices typically incorporate sensors, switches and logging capabilities that collect and transmit data across the internet.

Some devices may be used for monitoring, using the internet to provide real-time status updates. Devices like air conditioners or door locks allow you to interact and control them remotely.

Most people have a limited understanding of the security and privacy implications of IoT devices. Manufacturers who are first-to-market are rewarded for developing cheap devices and new features with little regard for security or privacy.

At the heart of all IoT devices is the embedded firmware. This is the operating system that provides the controls and functions to the device.

Our previous research on internet device firmware demonstrated that even the largest manufacturers of broadband routers frequently used insecure and vulnerable firmware components.

IoT risks are compounded by their highly connected and accessible nature. So, in addition to suffering from similar concerns as broadband routers, IoT devices need to be protected against a wider range of active and passive threats.

Active IoT threats

Poorly secured smart devices are a serious threat to the security of your network, whether that’s at home or at work. Because IoT devices are often connected to your network, they are situated where they can access and monitor other network equipment.

This connectivity could allow attackers to use a compromised IoT device to bypass your network security settings and launch attacks against other network equipment as if it was “from the inside”.

Many network-connected devices employ default passwords and have limited security controls, so anyone who can find an insecure device online can access it. Recently, security researchers even managed to hack a car, which relied on readily accessible (and predictable) Vehicle Identification Numbers (VINs) as its only security.

There are many security threats to the Internet of Things.
Author provided

Hackers have exploited insecure default configurations for decades. Ten years ago, when internet-connected (IP) security cameras became common, attackers used Google to scan for keywords contained in the camera’s management interface.

Sadly, device security hasn’t improved much in ten years. There are search engines that can allow people to easily locate (and possibly exploit) a wide range of internet-connected devices.

Many IoT devices are already easily compromised.

Passive threats

In contrast to active threats, passive threats emerge from manufacturers collecting and storing private user data. Because IoT devices are merely glorified network sensors, they rely on manufacturer servers to do processing and analysis.

So end users may freely share everything from credit information to intimate personal details. Your IoT devices may end up knowing more about your personal life than you do.

Devices like the Fitbit may even collect data to be used to assess insurance claims.

With manufacturers collecting so much data, we all need to understand the long-term risks and threats. Indefinite data storage by third parties is a significant concern. The extent of the issues associated with data collection is only just coming to light.

Concentrated private user data on network servers also presents an attractive target for cyber criminals. By compromising just a single manufacturer’s devices, a hacker could gain access to millions of people’s details in one attack.

What can you do?

Sadly, we are at the mercy of manufacturers. History shows that their interests are not always aligned with ours. Their task is to get new and exciting equipment to market as cheaply and quickly as possible.

IoT devices often lack transparency. Most devices can be used only with the manufacturer’s own software. However, little information is provided about what data is collected or how it is stored and secured.

But, if you must have the latest gadgets with new and shiny features, here’s some homework to do first:

 • Ask yourself whether the benefits outweigh the privacy and security risks.
 • Find out who makes the device. Are they well known and do they provide good support?
 • Do they have an easy-to-understand privacy statement? And how do they use or protect your data?
 • Where possible, look for a device with an open platform, which doesn’t lock you in to only one service. Being able to upload data to a server of your choice gives you flexibility.
 • If you’ve already bought an IoT device, search Google for “is [your device name] secure?” to find out what security researchers and users have already experienced.

All of us need to understand the nature of the data we are sharing. While IoT devices promise benefits, they introduce risks with respect to our privacy and security.

Source: http://3583bytesready.net/tag/internet-of-things/

Wireless Routers 101

14 Feb

A wireless router is the central piece of gear for a residential network. It manages network traffic between the Internet (via the modem) and a wide variety of client devices, both wired and wireless. Many of today’s consumer routers are loaded with features, incorporating wireless connectivity, switching, I/O for external storage devices as well as comprehensive security functionality. A wired switch, often taking the form of four gigabit Ethernet ports on the back of most routers, is largely standard these days. A network switch negotiates network traffic, sending data to a specific device, whereas network hubs simply retransmit data to all of the recipients. Although dedicated switches can be added to your network, most home networks don’t incorporate them as standalone appliances. Then there’s the wireless access point capability. Most wireless router models support dual bands, communicating over 2.4 and 5GHz and many are also able to connect to several networks simultaneously.

Part of trusting our always-on Internet connections is the belief that private information is protected at the router, which incorporates features to limit home network access. These security features can include a firewall, parental controls, access scheduling, guest networks and even a demilitarized zone (DMZ), referring to the military concept of a buffer zone between neighboring countries). The DMZ, also called a perimeter network, is a subnetwork where vulnerable processes like mail, Web and FTP servers can be placed so that, if it is breached, the rest of the network isn’t compromised. The firewall is a core component in today’s story. In fact, what differentiates a wireless router from a dedicated switch or wireless access point is the firewall. Although Windows has its own software-based firewall, the router’s hardware firewall forms the first line of defense in keeping malicious content off the home network. The router’s firewall works by making sure packets were actually requested by the user before allowing them to pass through to the local network.

Finally, you have peripheral connectivity like USB and eSATA. These ports make it possible to share external hard drives or even printers. They offer a convenient way to access networked storage without the need for a dedicated PC with a shared disk or NAS running 24/7.

Some Internet service providers (ISPs) integrate routers into their modems, yielding an “all-in-one” device. This is done to simplify setup, so the ISP has less hardware to support. It can also be advantageous to space-constrained customers. However, in general, these integrated routers do not get firmware updates as frequently, and they’re often not as robust as stand-alone routers. An example of a combo modem/router is Netgear’s Nighthawk AC1900 Wi-Fi cable modem router. In addition to its 802.11ac wireless connectivity, it offers a DOCSIS 3.0 24 x 8 broadband cable modem.

DOCSIS stands for “data over cable service interface specifications,” and version 3.0 is the current cable modem spec. DOCSIS 1.0 and 2.0 defines a single channel for data transfers, while DOCSIS 3.0 specifies the use of multiple channels to allow for faster speeds. Current DOCSIS 3.0 modems commonly use 8, 12 or 16 channels, with 24-channel modems also available. Each channel offers a theoretical maximum download speed of 38 Mb/s and a maximum upload speed of 27 Mb/s. The standard’s next update, DOCSIS 3.1, promises to offer download speeds of up to 10 Gb/s and upload speeds of up to 1 Gb/s.

MORE: All Networking Content
MORE: Networking in the Forums

Wi-Fi Standards

The oldest wireless routers supported 802.11b, which worked on the 2.4GHz band and topped out at 11 Mb/s. This original Wi-Fi standard was approved in 1999, hence the name 802.11b-1999 (later it was shortened to 802.11b).

Another early Wi-Fi standard was 802.11a, also ratified by the IEEE in 1999. It operated on the less congested 5GHz band and maxed out at 54 Mb/s, although real-world throughput was closer to half that number. Given a shorter wavelength than 2.4GHz, the range of 802.11a was shorter, which may have contributed to less uptake. While 802.11a enjoyed popularity in some enterprise applications, it was largely eclipsed by the more pervasive 802.11b in homes and small businesses. Notably, 802.11a’s 5GHz band became part of later standards.

Eventually, 802.11b was replaced by 802.11g on the 2.4GHz band, upping throughput to 54 Mb/s. It all makes for an interesting history lesson, but if your wireless equipment is old enough for that information to be relevant, it’s time to consider an upgrade.

802.11n

In the fall of 2009, 802.11n was ratified, paving the way for one device to operate on both the 2.4GHz and 5GHz bands. Speeds topped out at 600 Mb/s. With N600 and N900 gear, two separate service set identifiers (SSIDs) were transmitted—one on 2.4GHz and the other on 5GHz—while less expensive N150 and N300 routers cut costs by transmitting only on the 2.4GHz band.

Wireless N networking introduced an important advancement called MIMO, an acronym for “multiple input/multiple output.” This technology divides the data stream between multiple antennas. We’ll go into more depth on MIMO shortly.

If you’re satisfied with the performance of your N wireless gear, then hold onto it for now. After all, it does still exceed the maximum throughput offered by most ISPs. Here are some examples of available 802.11n product speeds:

Type 2.4GHz (Mb/s) 5GHz (Mb/s)
N150 150 N/A
N300 300 N/A
N600 300 300
N900 450 450

802.11ac

The 802.11ac standard, also known as Wireless AC, was released in January 2014. It broadcasts and receives on both the 2.4GHz and 5GHz bands, but the 2.4GHz frequency on an 802.11ac router is really a carryover of 802.11n. That older standard maxed out at 150 Mb/s on each spatial stream, with up to four simultaneous streams, for a total throughput of 600 Mb/s.

In 802.11ac MIMO was also refined with increased channel bandwidth and support for up to eight spatial streams. Beamforming was introduced with Wireless N gear, but it was proprietary, and with AC, it was standardized to work across different manufacturers’ products. Beamforming is a technology designed to optimize the transmission of Wi-Fi around obstacles by using the antennas to direct and focus the transmission to where it is needed.

With 802.11ac firmly established as the current Wi-Fi standard, enthusiasts shopping for routers should consider one of these devices, as they offer a host of improvements over N gear. Here are some examples of available 802.11ac product speeds:

Type 2.4GHz (Mb/s) 5GHz (Mb/s)
AC600 150 433
AC750 300 433
AC1000 300 650
AC1200 300 867
AC1600 300 1300
AC1750 450 1300
AC1900 600 1300
AC3200 600 1300, 1300

The maximum throughput achieved is the same on AC1900 and AC3200 for both the 2.4GHz and 5GHz bands. The difference is that AC3200 can transmit two simultaneous 5GHz networks to achieve such a high total throughput.

The latest wireless standard with products currently hitting the market is 802.11ac Wave 2. It implements multiple-user, multiple-input, multiple-output, popularly referred to as MU-MIMO. In broad terms, this technology provides dedicated bandwidth to more devices than was previously possible.

Wi-Fi Features

SU-MIMO And MU-MIMO

Multiple-input and multiple-output (MIMO), first seen on 802.11n devices, takes advantage of a radio phenomenon known as multipath propagation, which increases the range and speed of Wi-Fi. Multipath propagation is based on the ability of a radio signal to take slightly different pathways between the router and client, including bouncing off intervening objects as well as floors and ceilings. With multiple antennas on both the router as well as the client—and provided they both support MIMO—then using antenna diversity can combine simultaneous data streams to increase throughput.

When MIMO was originally implemented, it was SU-MIMO, designed for a Single User. In SU-MIMO, all of the router’s bandwidth is devoted to a single client, maximizing throughput to that one device. While this is certainly useful, today’s routers communicate with multiple clients at one time, limiting the SU-MIMO’s technology’s utility.

The next step in MIMO’s evolution is MU-MIMO, which stands for Multiple User-MIMO. Whereas SU-MIMO was restricted to a single client, MU-MIMO can now extend the benefit to up to four. The first MU-MIMO router released, the Linksys EA8500, features four external antennas that facilitate MU-MIMO technology allowing the router to provide four simultaneous continuous data streams to clients.

Before MU-MIMO, a Wi-Fi network was the equivalent of a wired network connected through a hub. This was inefficient; a lot of bandwidth is wasted when data is sent to clients that don’t need it. With MU-MIMO, the wireless network becomes the equivalent of a wired network controlled by a switch. With data transmission able to occur simultaneously across multiple channels, it is significantly faster, and the next client can “talk” sooner. Therefore, just as the transition from hub to switch was a huge leap forward for wired networks, so will MU-MIMO be for wireless technology.

Beamforming

Beamforming was originally implemented in 802.11n, but was not standardized between routers and clients; it essentially did not work between different manufacturers’ products. This was rectified with 802.11ac, and now beamforming works across different manufacturers’ gear.

What beamforming does is, rather than have the router transmit its Wi-Fi signal in all directions, it allows the router to focus the signal to where it is needed to increase its strength. Using light as an analogy, beamforming takes the camping lantern and turns it into a flashlight that focuses its beam. In some cases, the Wi-Fi client can also support beamforming to focus the signal of the client back to the router.

While beamforming is implemented in 802.11ac, manufacturers are still allowed to innovate in their own way. For example, Netgear offers Beamforming+ in some of its devices, which enhances throughput and range between the router and client when they are both Netgear products and support Beamforming+.

Other Wi-Fi Features

When folks visit your house, they often want to jump on your wireless network, whether to save on cellular data costs or to connect a notebook/tablet. Rather than hand out your Wi-Fi password, try configuring a Guest Network. This facilitates access to network bandwidth, while keeping guests off of other networked resources. In a way, the Guest Network is a security feature, and feature-rich routers offer this option.

Another feature to look for is QoS, which stands for Quality of Service. This capability serves to prioritize network traffic from the router to a client. It’s particularly useful in situations where a continuous data stream is required; for example, with services like Netflix or multi-player games. In fact, routers advertised as gaming-optimized typically include provisions for QoS, though you can find the functionality on non-gaming routers as well.

Another option is Parental Control, which allows you to act as an administrator for the network, controlling your child’s Internet access. The limits can include blocking certain websites, as well as shutting down network access at bedtime.

Wireless Router Security

There are two types of firewalls: hardware and software. Microsoft’s Windows operating system has a software firewall built into it. Third-party firewalls can be installed as well. Unfortunately, these only protect the device they’re installed on. While they’re an essential part of a Windows-based PC, the rest of your network is otherwise exposed.

An essential function of the router is its hardware firewall, known as a network perimeter firewall. The router serves to block incoming traffic that was not requested, thereby operating as an initial line of defense. In an enterprise setup, the hardware firewall is a dedicated box; in a residential router, it’s integrated.

A router is also designed to look for the address source in packets traveling over the network, relating them to address requests. When the packets aren’t requested, the firewall rejects them. In addition, a router can apply filtering policies, using rules to allow and restrict packets before they traverse the home network. The rules consider the source of a packet’s IP address and its destination. Moreover, packets are matched to the port they should be on. This is all done at the router to keep unwanted data off the home network.

The wireless router is responsible for the Wi-Fi signal’s security, too. There are various protocols for this, including WEP, WPA and WPA2. WEP, which stands for Wired Equivalent Privacy, is the oldest standard, dating back to 1999. It uses 64-bit, and subsequently 128-bit encryption. As a result of its fixed key, WEP is widely considered quite insecure. Back in 2005, the FBI showed how WEP could be broken in minutes using publicly available software.

WEP was supplanted by WPA (Wi-Fi Protected Access) featuring 256-bit encryption. Addressing the significant shortcoming of WEP, a fixed key, WPA’s improvement was based on the Temporal Key Integrity Program (TKIP). This security protocol uses a per-packet key system that offers a significant upgrade over WEP. WPA for home routers is implemented as WPA-PSK, which uses a pre-shared key (PSK, better known as the Wi-Fi password that folks tend to lose and forget). While the security of WPA-PSK via TKIP was definitely better than WEP, it also proved vulnerable to attack and is not considered secure.

Introduced in 2006, WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) is the more robust security specification. Like its predecessor, WPA2 uses a pre-shared key. However, unlike WPA’s TKIP, WPA2 utilizes AES (Advanced Encryption Standard), a standard approved by the NSA for use with top secret information.

Any modern router will support all of these security standards for the purpose of compatibility, as none of them are new, but ideally, you want to configure your router to employ WPA2/AES. There is no WPA3 on the horizon because WPA2 is still considered secure. However, there are published methods for compromising it, so accept that no network is impenetrable.

All of these Wi-Fi security standards rely on your choice of a strong password. It used to be that an eight-character sequence was considered sufficient. But given the compute power available today (particularly from GPUs), even longer passwords are sometimes recommended. Use a combination of numbers, uppercase and lowercase letters, and special characters. The password should also avoid dictionary words or easy substitutions, such as “p@$$word,” or simple additions—for example, “password123” or “passwordabc.”

While most enthusiasts know to change the router’s Wi-Fi password from its factory default, not everyone knows to change the router’s admin password, thus inviting anyone to come along and manipulate the router’s settings. Use a different password for the Wi-Fi network and router log-in page.

In the event that you lose your password, don’t fret. Simply reset the router to its factory state, reverting the log-in information to its default. Manufacturers have different methods for doing this, but many routers have a physical reset button, usually located on the rear of the device. After resetting, all custom settings are lost, and you’ll need to set a new password.

Wi-Fi Protected Setup (WPS) is another popular feature on higher-end routers. Rather than manually typing in a password, WPS lets you press a button on the router and adapter, triggering a brief discovery period. Another approach is the WPS PIN method, which facilitates discovery through the entry of a short code on either the router or client. It’s vulnerable to brute-force attack, though, so many enthusiasts recommend simply disabling WPS altogether.

Software

Web And Mobile Interfaces

Wireless routers are typically controlled through a software interface built into their firmware, which can be accessed through the router’s network address. Through this interface you can enable the router’s features, define the parameters and configure security settings. Routers employ a variety of custom operating environments, though most are Web-based. Some manufacturers do offer smartphone-enabled apps for iOS and Android, too. Here’s is an example of a software interface for the Netis WF2780, seen on a Windows desktop. While not easy to use for amateurs, it does allow for control over all the settings. Here we can see the Bandwidth Control Configuration in the Advanced Settings.

Routers offer a wide range of features, and each vendor has its own set of unique capabilities. Overall, though, they do share generally similar feature sets, including:

 • Quick Setup: For the less experienced user, Quick Setup is quite useful. This gets the device up and running with pre-configured settings, and does not require advanced networking knowledge. Of course, experienced users will want more control.
 • Wireless Configuration: This setting allows channel configuration. In some cases, the router’s power can be adjusted, depending on the application. Finally, the RF bandwidth can be selected as well. Analogous settings for 5GHz are available on a separate page.
 • Guest Network: The router software will provide the option to set up a separate Guest Network. This has the advantage of allowing visitors to use your Internet, without getting access to the entire network.
 • Security: This is where the SSIDs for each of the configured networks, as well as their passwords, can be configured.
 • Bandwidth Control: Since there is limited bandwidth, it can be controlled to provide the best experience for all (or at least the one who pays the bills). The amount of bandwidth that any user has, both on the download and upload sides, can be limited so one user does not monopolize all the bandwidth.
 • System Tools: Using this collection of tools, the router’s firmware can be upgraded and the time settings specified. This also provides a log of sites visited and stats on bandwidth used.

Here is a screenshot of a mobile app called QRSMobile for Android, which can simplify the setup of a wireless router, in this case the D-Link 820L.

This screenshot shows the smartphone app for the Google OnHub.

 

 

Open-Source Firmware

Historically, some of these vendor-provided software interfaces did not allow full control of all possible settings. Out of frustration, a community for open source router firmware development took shape. One popular example of its work is DD-WRT, which can be applied to a significant number of routers, letting you tinker with options in a granular fashion. In fact, some manufacturers even sell routers with DD-WRT installed. The AirStation Extreme AC 1750 is one such model.

Another advantage of open firmware is that you’re not at the mercy of a vendor in between updates. Older products don’t receive much attention, but DD-WRT is a constant work in progress. Other open source firmware projects in this space include OpenWRT and Tomato, but be mindful that not all routers support open firmware.

Hardware

System Board Components

Inside a wireless router is a purpose-built system, complete with a processor, memory, power circuitry and a printed circuit board. These are all proprietary components, with closed specifications, and are not upgradeable.

The above image shows the internals of Netis’ N300 Gaming Router (WF2631). We see the following components:

 1. Status LEDs that indicate network/router activity
 2. Heat sink for the processor—these CPUs don’t use much power, and are cooled without a fan
 3. Antenna leads for the three external antennas to connect to the PCB
 4. Four Ethernet LAN ports for the home network
 5. WPS Button
 6. Ethernet WAN port that connects to a provider’s modem
 7. Power jack
 8. Factory reset button
 9. 10/100BASE-TX transformer modules — these support the RJ45 connectors, which are the Ethernet ports.
 10. 100 Base-T dual-port through-hole magnetics. These are designed for IEEE802.3u (Ethernet ports).
 11. Memory chip (DRAM)

Antenna Types

As routers send and receive data across the 2.4 and 5GHz bands, they need antennas. There are multiple antenna choices: external versus internal designs, routers with one antenna and others with several. If a single antenna is good, then more must be better, right? And this is the current trend, with flagship routers like the Nighthawk X6 Tri-Band Wi-Fi Router featuring as many as six antennas, which can each be fine-tuned in terms of positioning to optimize performance. A setup like that facilitates three simultaneous network signals: one 2.4GHz and two 5GHz.

While a router with an internal antenna might look sleeker, these designs are built to blend into a living area. The range and throughput of external antennas are typically superior. They also have the advantages of reaching up to a higher position, operating at a greater distance from the router’s electronics, reducing interference, and offering some degree of configurability to tune signal transmission. This makes a better argument for function over form.

The more antennas you see on a router, the more transmit and receive radios there are, corresponding to the number of supported spatial streams. For example, a 3×3 router employs three antennas and handles three simultaneous spatial streams. Using current standards, these additional spatial streams account for much of how performance is multiplied. The Netis N300 router, pictured on the left, features three external antennae for better signal strength.

Ethernet Ports

While the wireless aspect of a wireless router gets most of the attention, a majority also enable wired connectivity. A popular configuration is one WAN port for connecting to an externally-facing modem and four LAN ports for attaching local devices.

The LAN ports top out at either 100 Mb/s or 1 Gb/s, also referred to as gigabit Ethernet or GbE. While older hardware can still be found with 10/100 ports, the faster 10/100/1000 ports are preferred to avoid bottlenecking wired transfer speeds over category 5e or 6 cables. If you have the choice between a physical or wireless connection, go the wired route. It’s more secure and frees up wireless bandwidth for other devices.

While four Ethernet ports on consumer-oriented routers is standard, certain manufacturers are changing things up. For example, the TP-Link/Google OnHub router only has one Ethernet port. This could be the start of a trend toward slimmer profiles at the expense of expansion. The OnHub router, pictured on the right, features a profile designed to be displayed, and not hidden in a closet, but this comes at the expense of external antennas, and the router has only a single Ethernet port. Asus’ RT-AC88U goes the other direction,incorporating eight Ethernet ports.

USB Ports

Some routers come with one or two USB ports. It is still common to find second-gen ports capable of speeds of up to 480 Mb/s (60 MB/s). Higher-end models implement USB 3.0, though. Though they cost more, the third-gen spec is capable 5 Gb/s (640 MB/s). The D-Link DIR-820L features a rear-mounted USB port. Also seen are the four LAN ports, as well as the Internet connection input (WAN).

One intended use of USB ports is to connect storage. All of them support flash drives; however, some routers output enough current for external enclosures with mechanical disks. If you don’t need a ton of capacity, you can use a feature like that to create an integrated NAS appliance. In some models, the storage is only accessible over a home network. In other cases, you can reach it remotely.

The other application of USB on a router is shared printing. Networked printers make it easy to consolidate to just one peripheral. Many new printers do come with Wi-Fi controllers built-in. But for those that don’t, it’s easy to run a USB cable from the device to your router and share it across the network. Just keep in mind that you might lose certain features if you hook your printer up to a router. For instance, you might not see warnings about low ink levels or paper jams.

Conclusion

The Future Of Wi-Fi

Wireless routers continue to evolve as Wi-Fi standards get ratified and implemented. One rapidly expanding area is the Connected Home space, with devices like thermostats, fire alarms, front door locks, lights and security cameras all piping in to the Internet. Some of these devices connect directly to the router, while others connect to a hub device—for example, the SmartThings Hub, which then connects to the router.

One upcoming standard is known as 802.11ad, also referred to as WiGig. Actual products based on the technology are just starting to appear. It operates on the 60GHz spectrum, which promises high bandwidth across short distances. Think of it akin to Bluetooth with a roughly 10 meter range, but performance on steroids. Look for docking stations without wires and 802.11ad as a protocol for linking our smartphones and desktops.

Used in the enterprise segment, 802.11k and 802.11r are being developed for the consumer market. The home networking industry plans to address the problem of using multiple access points to deal with Wi-Fi dead spots, and the trouble client devices have with hand-offs between multiple APs. 802.11k allows client devices to track APs for where they weaken, and 802.11r brings Fast Basic Service Set Transition (F-BSST) to facilitate authentication with APs. When 802.11k and 802.11r are combined, they will enable a technology known as Seamless Roaming. Seamless Roaming will facilitate client handoffs between routers and access points.

Beyond that will be 802.11ah, which is being developed to use on the 900MHz band. It is a low-bandwidth frequency, but is expected to double the range of 2.4GHz transmissions with the added benefit of low power. The envisioned application of it is connecting Internet of Things (IoT) devices.

Out on the distant horizon is 802.11ax, which is tentatively expected to roll out in 2019 (although remember that 802.11n and 802.11ac were years late). While the standard is still being worked on, its goal is 10 Gb/s throughput. The 802.11ax standard will focus on increasing speeds to individual devices by slicing up the frequency into smaller segments. This will be done via MIMO-OFDA, which stands for multiple-input, multiple-output orthogonal frequency division multiplexing, which will incorporate new standards to pack additional data into the 5GHz data stream.

What To Look For In A Router

Choosing a router can get complicated. You have tons of choices across a range of price points. You’ll want to evaluate your needs and consider variables like the speed of your Internet connection, the devices you intend to connect and the features you anticipate using. My own personal recommendation would be to look for a minimum wireless rating of AC1200, USB connectivity and management through a smartphone app.

Netis’ WF2780 Wireless AC1200 offers an inexpensive way to get plenty of wireless performance at an extremely low price. While it lacks USB, you do get four external antennas (two for 2.4GHz and two for 5GHz), four gigabit Ethernet ports and the flexibility to use this device as a router, access point or repeater. Certain features are notably missing, but at under $60, this is an entry-level upgrade that most can afford.

Moving up to the mid-range, we find the TP-Link Archer C9. It features AC1900 wireless capable of 600 Mb/s on the 2.4GHz band and 1300 Mb/s on the 5GHz band. It has three antennas and a pair of USB ports, one of which is USB 3.0. There’s a 1GHz dual-core processor at the router’s heart and a TP-Link Tether smartphone app to ease setup and management. You’ll find the device for $130.

At the top end of the market is AC3200 wireless. There are several routers in this tier, including D-Link’s AC3200 Ultra Wi-Fi Router (DIR-890L/R). It features Tri-Band technology, which supports a 2.4GHz network at 600 Mb/s and two 5GHz networks at 1300 Mb/s. To accomplish this, it has a dual-core processor and no less than six antennas. There’s also an available app for network management, dual USB ports and GbE wired connectivity. The Smart Connect feature can dynamically balance the wireless clients among the available bands to optimize performance and prevent older devices from slowing down the rest of the network. Plus, this router has the aesthetics of a stealth destroyer and the red metallic paint job of a sports car! Such specs do not come cheap; expect to pay $300.

Conclusion

Wireless routers are assuming an ever-important role as the centerpiece of a residential home network. With the increasing need for multiple, simultaneous continuous data streams, robust throughput is no longer a nice feature, but rather a necessity. This becomes even more imperative as streaming 4K video moves from a high-end niche into the mainstream. By taking into consideration such factors as the data load as well as the number of simultaneous users, enthusiasts shopping for wireless routers will get the help they need to choose the router that best fits their needs and budget.

MORE: All Networking Content
MORE: Networking in the Forums

Source: http://www.tomshardware.com/reviews/wireless-routers-101,4456.html

%d bloggers like this: